Denna programpunkt är inställd

Från praktik till policy-dagen 2024: hur kan datadriven kunskapsutveckling och samskapande forskning bidra till en hållbar välfärdssektor?

Svenskspråkig konferens den 12 juni 2024

(Session in Swedish)

Välkommen till “Från praktik till policy-dagen 2024” som äger rum parallellt med den internationella kongressen Nordic Congress of Gerontology arrangerat av Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum.

Dagen inleds tillsammans med NKG kongressens deltagare i Aula Medica där H.M. Drottningen inviger evenemanget, följt av en Keynote presentation på engelska på temat ”Ageism: a public health issue” av Dr Vânia de la Fuente-Núñez. Därefter bjuds det på lunch där möjlighet ges att ta del av lunchseminarium, posterpresentationer och spännande utställare.

Eftermiddagens program är enbart på svenska och kommer äga rum i Jacob Berzelius salen, Berzeliuslaboratoriet. Det inleds av Äldre-och socialförsäkringsminister Anna Tenje och därefter presenteras aktuell praktiknära forskning utifrån två olika teman.

Eftermiddagspasset avslutas med att moderator Marianne Rundström leder en diskussion med företrädare för några av Sveriges nyckelorganisationer inom välfärdsområdet; Föreningen Sveriges Socialchefer, Socialstyrelsen, Svenskt Demenscentrum, SKR och SPF Seniorerna.

Slutligen bjuds samtliga deltagare att möta upp kongressens övriga medverkande i Aula Medica för mingel med tilltugg.

Se nedan för anmälan och kostnad. Sista anmälningdag är 25 maj.

NKG 2024 - showing various meeting locations

Contact us

Congress Secretariat: Academic Conferences
Email: nkg2024@akademikonferens.se

Support abstract questions
abstracts+nkg2024@invajo.com

Phone +46 18 67 10 34 or +46 18 67 10 03

Important dates

2 October 2023 - Abstract submission and registration open

29 November 2023 - Deadline abstracts for symposia

15 January 2024 - Notification for accepted symposia

25 January 2024 - Deadline oral presentations and posters

26 February 2024 - Notification for accepted oral and poster presentation

26 February 2024 - Deadline for submission of individual abstracts within accepted symposia

8 March 2024 - End of Early Bird registration

15 May 2024 - Deadline to register with an accepted presentation

12-14 June 2024 Congress dates

 

AkademiKonferens
AkademiKonferens