Från praktik till policy: hur kan datadriven kunskapsutveckling och samskapande forskning bidra till en hållbar välfärdssektor?

Svenskspråkigt program den 12 juni 2024

(Session in Swedish)

Välkommen till en svenskspråkig del av den internationella kongressen Nordic Congress of Gerontology arrangerat av Äldrecentrum.

Dagen inleds tillsammans med NKG kongressens deltagare i Aula Medica där H.M. Drottningen inviger evenemanget, följt av en Keynote presentation på engelska på temat ”Ageism: a public health issue” av Dr Vânia de la Fuente-Núñez. Därefter bjuds det på lunch där möjlighet ges att ta del av lunchseminarium, posterpresentationer och spännande utställare.

Eftermiddagens program är enbart på svenska och kommer äga rum i Jacob Berzelius salen, Berzeliuslaboratoriet. Det inleds av Äldre-och socialförsäkringsminister Anna Tenje och därefter presenteras aktuell praktiknära forskning utifrån två olika teman.

Eftermiddagspasset avslutas med att moderator Marianne Rundström leder en diskussion med företrädare för några av Sveriges nyckelorganisationer inom välfärdsområdet; Föreningen Sveriges Socialchefer, Socialstyrelsen, Svenskt Demenscentrum, SKR och SPF Seniorerna.

Slutligen bjuds samtliga deltagare att möta upp kongressens övriga medverkande i Aula Medica för mingel med tilltugg.

Praktisk info
Deltagaravgift

3,625 kr inklusive 25 % moms (2,900 kr exklusive moms)

Deltagaravgiften inkluderar nedanstående aktivieteter den 12 juni 2024:

  • Deltagande i NKG kongressen – förmiddag i Aula Medica
  • Deltagande i Svenskspråkigt program – eftermiddag i Jacob Berzelius
  • Lunch och fika
  • Welcome reception – tillsammans med NKG kongressens deltagare i Aula Medica
Betalning

Deltagaravgiften betalas med kreditkort, Visa eller Mastercard alt. faktureras. Fakturan skickas i första hand som e-faktura till svenska fakturaadresser.

Bekräftelse på din anmälan

Efter att du skickat in din anmälan så kommer du automatiskt få en bekräftelse via e-post. Om du inte har mottagit en bekräftelse inom en dag (kontrollera skräppost), vänligen kontakta konferensens sekretariat på funktionsmail praktikerdagen2024@akademikonferens.se.

Vänligen observera att vårt anmälningsformulär ligger på en säker sajt (https) som skyddar dina person- och betalningsuppgifter vid inmatning. Vi har noterat att vissa organisationer, särskilt sjukhus, har spärrat åtkomst till säkra sajter för sina anställda, troligen för att skydda den egna webben mot intrång. Om du inte kommer igenom anmälningsformuläret, tala med din IT-support eller anmäl dig hemifrån eller via en enhet som inte är uppkopplad till sjukhusets nätverk.

Avbokningsvillkor

Eventuell avbokning av deltagande i konferensen görs skriftligt. Vid avbokning senast 6 maj 2024, återbetalas hela deltagaravgiften förutom en avbokningsavgift på 750 kr. Vid avbokning efter den 6 maj sker ingen återbetalning av deltagaravgiften, utan full avgift skall erläggas.

Om du inte har möjlighet att delta så kan du skicka en kollega istället. Vänligen kontakta konferensens sekretariat praktikerdagen2024@akademikonferens.se så snart som möjligt.

GDPR

Den personuppgiftsansvariga är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, (där Akademikonferens har sitt säte), org.nr. 202 100-2817, adress SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala.

Länkar till mer information:

NKG 2024 - showing various meeting locations

Contact us

Congress Secretariat: Academic Conferences
Email: nkg2024@akademikonferens.se

Support abstract questions
abstracts+nkg2024@invajo.com

Phone +46 18 67 10 34 or +46 18 67 10 03

Important dates

2 October 2023 - Abstract submission and registration open
29 November 2023 - Deadline abstracts for symposia
15 January 2024 - Notification for accepted symposia
25 January 2024 - Deadline oral presentations and posters
26 February 2024 - Notification for accepted oral and poster presentation
26 February 2024 - Deadline for submission of individual abstracts within accepted symposia
8 March 2024 - End of Early Bird registration

 

AkademiKonferens
AkademiKonferens